Miksi Amal ry järjestää ryhmiä uusille muslimeille, islamista kiinnostuneille ja muslimien puolisoille?
6 tammikuun, 2020
Amal blogi: Miksi Amal ry painottaa toiminnassaan uskontotietoista työskentelyä ja kohtaamista?
12 toukokuun, 2020
Näytä kaikki

Amal ry blogi: Miten voimme vaikuttaa umman haasteisiin

Meidän muslimien tulee tiedostaa omissa yhteisöissämme piilevät ongelmat, joilla on merkittäviä vaikutuksia siihen, miten ummamme kykenee tukemaan sen kaikkia jäseniä sekä pystyy jatkossa kehittymään. Tämä on tärkeää erityisesti siksi, että tulevilla muslimisukupolvilla olisi paremmat edellytykset olla osa suomalaista yhteiskuntaa säilyttäen oman vakaumuksensa.

Suomen ummassa on haasteita, jotka vaikuttavat taannuttavasti kehitykseemme yhteiskunnan rakentajina. Erityisesti naiset kohtaavat ongelmia, joihin tulee kiinnittää jatkossa enemmän huomiota ja nostaa epäkohdat rohkeasti esille. Erityisen merkittävässä asemassa asennetyössä ovat uskonnolliset yhdyskunnat, joiden esimerkki yhteisön epäkohtien esille nostamisessa ja niihin puuttumisessa on erittäin tärkeää.

Me yhdessä voimme kuitenkin luoda muutosta Suomen ummaan, mutta se vaatii meiltä panostusta ja yhteen hiileen puhaltamista. Tilanteeseen tulee löytää pitkäkestoinen muutos, joka edellyttää, että kykenemme rakentamaan oikeudenmukaisia rakenteita, joiden kautta yhteisömme voi edetä seuraavalle askeleelle. Muutos vaatii myös muslimiyhteisön naisten ja nuorten aktivoitumista ja panostusta yhteisön kehittämiseksi. Emme voi odottaa, että asiat tehdään puolestamme, vaan meidän tulee astua esiin ja vaikuttaa siihen, miten haluamme umman muuttuvan.

Meistä jokainen voi tehdä jotain. Se voi olla toimimista uskonnollisessa yhdyskunnassa edistäen oikeudenmukaisuutta tai se voi olla vapaaehtoistoimintaa yhdistystoiminnassa. Myös ummaa hyödyntävien projektien ja toimintojen tukemisella voidaan luoda edellytyksiä yhteisön rakenteiden kehittymiselle. Umman tukemiseen liittyy myös vahvasti se, että hyödynnämme osaamistamme ja asiantuntijuuttamme yhteisön tukemiseksi.

Tavoitteenamme on edistää erityisesti naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutumista, mutta toiveenamme on myös muslimiyhteisön vahvistuminen ja kehittyminen. Haluamme, että toimintamme slogan Toivoa ja Tekoja näkyy jatkossa yhteisön jäsenten aktiivisuutena ja yhteisömme yhtenäisyyden lisääntymisenä.

The Prophet (may Allah’s peace and blessings be upon him) said: ”The believers, in their mutual love, compassion, and sympathy are like a single body; if one of its organs suffers, the whole body will respond to it with sleeplessness and fever.”