esite1
Salima-hankkeen on käynnistynyt kesäkuussa ja jatkuu vuoden 2021 loppuun.

Salima-hankkeen kohderyhmänä ovat arabitaustaiset muslimi- ja maahanmuuttaja äidit ja perheet.

Hankkeen tavoitteena on
1) Tukea ja edistää arabitaustaisten muslimi- ja maahanmuuttajanaisten mielen hyvinvointia ja jaksamista sekä lisätä heidän osallisuuttaan ja voimaantumisen tunnetta.
2) Madaltaa kynnystä hakea ja vastaanottaa apua kuntien sosiaalipalveluista lisäämällä tietoutta em palveluista, niiden merkityksestä ja vaikutuksesta koko perheeseen.
3) Antaa vertaistukea samaan uskontotaustaan kuuluvien ja kulttuurituntemuksen omaavien kokemusasiantuntijoiden kanssa erilaisissa haasteellisissa elämäntilanteissa.
4) Rakentaa siltoja ja yhteensovittaa kulttuureita mahdollisten väärinkäsitysten välttämiseksi.

Hanketta rahoittaa Moniheli ry

TULOSSA

Elokuussa starttaa hankkeen englannin kielinen vertaisryhmä muslimi- ja maahanmuuttajanaisille. Ryhmässä käsitellään hyvinvointia eri näkökulmista. Ryhmä kokoontuu Helsingissä ja se on suunnattu pääasiassa arabitaustaislle naisille.

We will start Peer group in Helsinki for Muslim- and immigrant women with Arab background. The group is concentrating on the wellbeing of these women and will be held in English.
info_eng
info_arabic
ryhmä1
ryhmä2