ARVOPOHJAMME

YHTEISÖLLISYYS

Luomme naisille ja tytöille mahdollisuuksia tavata toisiaan. Vertaisuuden kautta vahvistamme yhteisöllisyyttä naisten ja tyttöjen arjessa.

LUOTETTAVUUS

Yhdistys toimii luottamuksellisuuteen perustuen. Luotettavuuden voi saavuttaa olemalla luottamuksen (arabia. amaanah) arvoinen. Toimimme ammattimaisesti huomioiden vaitiolo/salassapitovelvoitteet. Luomme turvallisen tilan, jossa voimme keskustella arvostavasti ja luottamuksella myös vaikeista aiheista.

SISKOUS

Siskous on voimavaramme ja yhdistää meidät toisiimme. Siskouden kautta tuemme toisiamme niin iloissa kuin suruissa. Jaettu identiteetti tuo yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vahvistaa naisten välistä sisaruutta.

ROHKEUS

Olemme rohkeita ja vahvoja musliminaisia. Rohkeutemme tulee uskostamme. Uskallamme olla omia itsejämme, peittelemättä uskoamme.

USKO

Usko (iman) on toimintamme perusta. Vaalimme uskoa yhdistävänä ja eteenpäin vievänä voimana Huomioimme uskon ja hengellisyyden voimaantumisen mahdollistajana.