MITÄ ON VÄKIVALTA?

Väkivaltaa on monenlainen vahingoittava käytös, joka voi olla fyysistä, henkistä, seksuaalista ja taloudellista. Kuka tahansa meistä saattaa kohdata sitä jossain vaiheessa elämäänsä. Väkivalta on tuomittavaa sekä Suomen laissa että islaminuskossa.

Lähisuhdeväkivallassa tekijä ja kokija ovat tai ovat olleet keskenään läheisessä suhteessa. Se voi kohdistua nykyiseen tai entiseen kumppaniin, lapseen, lähisukulaiseen tai muuhun läheiseen. Tekijä ja kokija voivat olla kumpaa tahansa sukupuolta.

Väkivalta on kaikissa tapauksissa vakava asia. Jos sinun elämässäsi on väkivaltaa, apua on saatavilla. Mikäli haluat jutella tai kysyä väkivaltaan liittyen, soita meille!


Löydät numeromme täältä


VÄKIVALLAN TUNNISTAMINEN VOI OLLA VAIKEAA

Väkivallasta puhuttaessa monelle tulee mieleen fyysinen päälle käyminen, mutta myös sanat ja eleet voivat olla väkivaltaa. Väkivaltaa voi saada samalta ihmiseltä, jolta saa myös rakkautta ja hellyyttä. Väkivaltaan syyllistynyt saattaa sanoa, ettei tarkoittanut pahaa tai että ajattelee vain muiden parasta. Se ei muuta mitenkään sitä, että hänen käytöksensä on vahingollista.

Muista, että syy väkivaltaan on aina väkivaltaa käyttävässä!

Väkivallan käyttö on valinta ja sitä käyttävä on vastuussa käytöksestään. Väkivaltaista käytöstä ei voi oikeuttaa väkivallan kohteen tekemisillä tai ominaisuuksilla, kulttuurilla, uskonnolla, eikä millään muullakaan.
VÄKIVALLAN MUODOT

Fyysinen väkivalta
Fyysistä väkivaltaa on kaikenlainen kehoon kajoaminen, kuten läimäyttäminen, lyöminen, kuristaminen, potkiminen, töniminen, tukistaminen, hiuksista repiminen, piiskaaminen, paiskominen seiniä päin, liikkumisen estäminen, esineiden heittäminen toista päin, näännyttäminen, hoidon laiminlyönti. Ensimmäinenkin läimäytys on väkivaltaa.

Henkinen väkivalta
Väkivalta ei edellytä fyysistä kosketusta, vaan on myös henkistä väkivaltaa, joka on yhtä lailla vahingollista. Sitä on esimerkiksi haukkuminen, pilkkaaminen, mykkäkoulu, mitätöinti, kontrollointi ja eristäminen: kontrolloidaan toisen pukeutumista, ystäväpiiriä jne.; luetaan toisen viestejä ja päiväkirjoja; halutaan aina tietää, missä toinen liikkuu ja kenen kanssa ja ei haluta toisen käyvän yksin missään.

Seksuaalinen väkivalta
Jokaisella on oikeus päättää omasta kehostaan: kuka saa koskea minuun ja milloin? Seksuaalista väkivaltaa on käytös, joka loukkaa toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Sitä on pakottaminen ja painostaminen seksuaalisiin tekoihin, seksuaalinen ahdistelu, alastonkuvien ottaminen ja jakaminen ilman lupaa sekä ehkäisyn käytön kieltäminen ja aborttiin pakottaminen. Sitä on myös seksuaalisten tekojen tekeminen henkilölle, joka on kyvytön muodostamaan ja ilmaisemaan omaa tahtoaan, kuten nukkuva henkilö.

Taloudellinen väkivalta
Taloudellista väkivaltaa on toisen rahankäytöstä päättäminen ja sen kontrolloiminen, pakottaminen omien rahojen antamiseen toisen käyttöön, pakottaminen lainan ottamiseen tai takaamiseen, estää puolisoa osallistumasta isoihin taloudellisiin päätöksiin, kiristäminen ja elatusmaksujen maksamatta jättäminen. Taloudellisen väkivallan tekijä voi pakottaa puolisonsa taloudellisesti riippuvaiseksi hänestä tai heittäytyä puolisonsa elätettäväksi ilman sopimusta ja vastavuoroisuutta (esim. antamatta panostaan kodin tai lastenhoitoon).

Vaino
Vainoa on esimerkiksi toistuvat, ei-toivotut yhteydenotot, seuraaminen, tarkkailu, perättömien tietojen levittäminen, salakuvaaminen ja -kuuntelu, toisen tietojen väärinkäyttö, kuten toisen nimellä esiintyminen verkossa sekä aiheettomien lastensuojeluilmoitusten tekeminen.

Uskonnollinen väkivalta
Uskonnollinen väkivalta on kaiken muotoista väkivaltaa, jossa on uskonnollinen ulottuvuus. Sitä on esimerkiksi syyllistäminen, painostaminen ja pelottelu, jota perustellaan uskonnolla. Sitä on myös toisen uskonnollisten tarpeiden pilkkaaminen ja kieltäminen.

Yhteisöllinen väkivalta
Tekijöinä on useita yhteisön jäseniä tai yhteisössä ei tuomita eikä estetä yksittäisen tekijän väkivallan tekoja. Yhteisö antaa hyväksynnän väkivallan teoille. Yhteisöllisessä väkivallassa ryhmän painostus eristää väkivallan kohteen yhteisön tuesta ja jättää usein uhrin yksin. tekotapana: kontrolli, leimaaminen, alistaminen, vainoaminen, häpeän tuottaminen ja jopa fyysinen vahingoittaminen.

Käy lataamassa eri kieliset esitteemme väkivallasta materiaalipankistamme