NAISILLE

Naiseus

Naiseus on globaalia ja yhdistää meitä eri taustoista tulevia naisia maailmanlaajuisesti. Naiseuden vaalimiseen tulee kiinnittää huomiota ja meidän tulee arvostaa naiseuden mukanaan tuomaa voimaa, rohkeutta, päämäärätietoisuutta sekä myös itsessämme olevaa haavoittuvaisuutta. Rohkeus ei sulje pois sitä, että olemme myös haavoittuvia aivan kuten kaikki Jumalan luomat ovat. Haavoittuvaisuuden voi myös muuttaa eteenpäin vieväksi voimaksi ja siitä voi ammentaa rohkeutta jatkaa eteenpäin myös elämän haasteissa.

Musliminaisena eläminen maassa, jossa muslimit ovat vähemmistössä voi tuoda usein eteen haasteita, joiden välillä joutuu punnitsemaan useampaan kertaan. Islamin mukanaan tuomien arvojen kautta nainen voi löytää oman tapansa elää osana tätä yhteiskuntaa. Musliminaisen ei tulisi pelätä oman vakaumuksensa julkituomista, vaan se on hänelle oikeus, sillä asumme maassa, jossa perustuslaki takaa jokaiselle uskonnonvapauden.

Me Amal ry:ssä pyrimme omalla toiminnallamme kiinnittämään huomiota siihen, että jokainen musliminainen voi kokea olevansa arvokas osa Suomalaista yhteiskuntaa. Amal ajaa sitä, että yhteiskunnassa musliminaiset eivät ole toiminnan kohteita vaan itse toiminnan toteuttajia.
Me teemme sen, koska “Me Pystymme”!

Siskous

Islamissa siskous tarkoittaa, että rakastamme toisiamme Jumalan vuoksi. Uskomme yhdistää meidät, eikä sillä mitä etnisyyttä tai kieliryhmää edustaa tai onko rikas vai köyhä ole merkitystä.
“Uskovaiset ovat veljiä; tehkää sen tähden sovinto veljienne kanssa ja huolehtikaa velvollisuudestanne Jumalaa kohtaan, jotta armo tulisi osaksenne.”
(Koraani 49:10)
Siskouden tulee nousta sydämestä ja sen tulee olla pyyteetöntä tukea toiselle. Olemme siskoja niin hyvinä kuin huonoina hetkinä. Siskouden kautta luomme luottamuksellisen suhteen toisiimme ja kykenemme edistämään sekä omaa että siskojemme hyvinvointia.
Me Amal ry:ssä näemme siskouden vaalimisen erittäin tärkeäksi ja pyrimme tukemaan naisten välistä sisaruutta sekä yhteisöllisyyttä kaikessa toiminnassamme. Toiminnassamme hyödynnämme siskouden mukanaan tuomaa yhteyttä. Tämän yhteyden avulla voimme jakaa elämän iloja ja suruja sekä tukea toinen toisiamme eteenpäin. Näemme siskouden tuovan tärkeän vertaisuuden kokemuksen, joka mahdollistaa yhteisen kokemuksen jakamisen sekä liittää sen toimintamme ammatilliseen tukeen ja ohjaukseen.

AUTTAVIA TAHOJA JA HYÖDYLLISIÄ VIDEOITA

Muita auttavia tahoja


Monika Naiset liitto ry tarjoaa kotoutumista tukevaa toimintaa ja kriisi- ja väkivaltapalveluita maahanmuuttajataustaisille naisille. Monika-Naiset liitolla on kolme eri yksikköä: Kotoutumiskeskus Monika, Kriisikeskus Monika sekä Turvakoti Mona.
Vantaan Nicehearts Nicehearts tarjoaa apua erilaisiin arjen ongelmiin kuten lomakkeiden ja asiakirjojen täyttämiseen ja ymmärtämiseen, asunnon hakemiseen tai perhe-elämän haasteisiin.
Maria Akatemia Naisen väkivaltaisuudesta on vaikea puhua. Maria Akatemiassa autetaan ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua.
Naisten linja Naisten Linja on tarkoitettu kaikenikäisille väkivaltaa kokeneille tai väkivallasta huolestuneille naisille. Voit soittaa tai ottaa yhteyttä verkon kautta. Sinulle vastaavat vapaaehtoiset naiset, jotka ovat koulutettuja tukemaan sinua. Toiminta on luottamuksellista.

Linkkejä ja videoita


Yasmin Mogahed: This is why you are feeling down
Vahvat juuret (tieto ja taidot) antavat meille musliminaisille mahdollisuuden kasvaa ja vaikuttaa omaan ja muiden ihmisten hyvinvointiin. Yasmin Mogahed käy luennossaan läpi sitä, kuinka tärkeää meidän on sekä yksilöinä että yhteisönä muistaa vahvan perustan luomisen tärkeys. Yasmin sanoo luennossaan “ Jotta puu voi kasvaa korkeammaksi, pitää sillä olla ensin vankat juuret, jotka kannattelevat sen kasvavaa runkoa”. Luento on englannin kielellä.
Adnan Rashid: Challenges facing the muslims in the west
Adnan Rashid käy videossa läpi, sitä miten lännessä asuvien muslimien tulisi olla mukana oman asuinmaansa yhteiskunnan rakentamisessa. Miten muslimit itse voivat vaikuttaa islamophobiaan ja ihmisten asenteisiin muslimeista. Rashid painottaa luennossaan osallistumisen tärkeyttä. Meidän muslimien, myös musliminaisten tulisi olla aktiivisia ja tuoda näkökulmiamme ja osaamistamme esille yhteiskunnan eri alueilla, kuten mm. sosiaalityön saralla. Luento on englanniksi.

islamilainen hautaus
Islamilainen hautaus.info sivuilta löytyy tietoa kuolemasta ja tärkeitä neuvoja islamilaiseen hautaukseen liittyen.

Kansainvälisiä yhdistyksiä ja naistoimijoita

Amina the muslim womens recource centre Tukea naisille erilaisissa elämän haasteissa.
European Forum Of Muslim Women Euroopassa toimivien musliminaisjärjestöjen verkosto, jonka tavoitteena on tukea musliminaisten osallisuutta ja vaikuttaa rakenteelliseen syrjintään. Amal ry on EFOMW:n verkoston jäsen.
Honest tea talk Honest tea talk on kolmen muslimisiskon keskustelu-ohjelma, jossa he tarkastelevat eri ilmiöitä asiantuntijuuteen ja vertaisuuteen perustuen.