TOIMINTAMMEVertaistoiminta

järjestämme monipuolista vertaistoimintaa, joka toteutuu pääkaupunkiseudulla säännöllisinä tapaamisina tai valtakunnallisesti verkkototeutuksena. Vertaistoiminnan teemoina on muun muassa vertaisryhmiä lähisuhteissaan väkivaltaa kohdanneille, islamin uskonnosta lisää tietoa etsiville sekä vertaiskahvilatapaamisia (Pirtti), joissa eri ikäisten naisten on mahdollisuus osallistua vapaamuotoiseen ja yhteisöllisyyttä lisäävään kohtaamistoimintaan.
Vertaistoiminnassamme huomioidaan naisilta ja tytöiltä itseltään nousevat tuen tarpeet. Olethan yhteydessä, mikäli koet, että vertaistoiminnassamme voisimme järjestää tiettyyn teemaan liittyviä tapaamisia.

Sosiaali- ja palveluohjaus sekä neuvonta

Toteutamme sosiaali- ja palveluohjausta toimipisteessämme Helsingissä sekä jalkautuvassa yhteisölähtöisessä työssämme. Tarjoamme tukea ja ohjausta oikeiden palveluiden löytämiseen. Annamme kattavasti neuvontaa palvelujärjestelmästä ja sosiaali- ja terveyspalveluista. Ohjaus- ja neuvontapalveluiden yhteystiedot löydät yhteystiedot-sivulta.

Psykososiaalinen tuki

Tarjoamme toiminnassamme psykososiaalista tukea osana sosiaaliohjaustamme sekä vertaistoimintaamme. Huomioimme henkilön kokonaisvaltaisesti antaen tukea psyykkiseen, hengelliseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Vapaaehtoistoiminta

Yhdistyksen toimintaan voi osallistua tulemalla mukaan vapaaehtoistoimintaamme. Vapaaehtoisena voi toimia vertaistoiminnan ohjaajana tai olla vapaaehtoisena Tukisiskona. Lisää tietoa vapaaehtoistoiminnasta löydät: Mukaan toimintaamme-sivulta.

Verkostoituva yhteisötyö

Toiminnassamme on keskeisessä asemassa yhteisölähtöinen työ, jonka kautta ennaltaehkäisemme sosiaalisia ongelmia ja vaikutamme haitallisiin ilmiöihin. Yhteisötyön kautta tuemme musliminaisten ja tyttöjen osallisuutta ja luomme verkostoja yhteisöjen, islamilaisten yhdyskuntien, kolmannen sektorin tahojen sekä julkisten palveluiden välillä.

Koulutukset, konsultaatiot ja infot

Toteutamme tilauksesta asiantuntijakoulutuksia ja infoja sekä annamme konsultaatiota musliminaisiin ja tyttöihin liittyvissä teemoissa. Omaamme asiantuntijuutta sosiaali- ja terveyspalveluista, islamin uskonnosta ja vakaumuksen huomioimisesta palvelujärjestelmässä, naiserityisestä työstä, väkivaltatyöstä ja väkivallan monimuotoisuudesta sekä haitallisten ilmiöiden ja tapojen puheeksi ottamisesta.