UMMA2-hanke

TULOSSA KEVÄÄLLÄ 2022Amal ry käynnistää uuden STEA-rahoitteisen kolmivuotisen hankkeen, joka kulkee nimellä UMMA2 - yhteisölähtöisen tyttö ja perhetyön hanke. Hankkeen osatoteuttajana toimii Oasis keskussäätiö sr. Oasis säätiö vastaa hankkeessa toteutettavasta perheille suunnatusta työstä. Lisätietoa Oasis keskussäätiöstä löydät täältä

Hanke on jatkoa yhdistyksen aiemmalle UMMA-hankkeelle, joskin uudessa hankkeessa on huomioitu laajemmin yhteiskunnallinen tarve tuottaa uskonto- ja kulttuuritietoista toimintaa joka kohdentuu kouluikäisille tytöille.

Hankkeessa toteutetaan muslimi- ja maahanmuuttajataustaisille kouluikäisille tytöille mentorointia ja ryhmätoimintaa sekä heidän perheilleen perhevalmennusta, tiedotusta ja jalkautuvaa yhteisötoimintaa. Hankkeessa kehitetään viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa tytöille ja perheille kohdennettuja sukupuoli, uskonto- ja kulttuurisensitiivisiä palvelumuotoja ja työmenetelmiä. Toiminta keskittyy Uudenmaan alueelle, käynnistyen pilotointivaiheessa Itä-Helsingin alueella, laajentuen hankeen edetessä asteittain koko Helsinkiin ja Uudenmaan alueen kuntiin. Hanke tuottaa positiivisia vaikutuksia, tukee sektorien välistä yhteistyötä ja edistää tyttöjen ja perheiden hyvinvointia ja osallisuutta. Hankkeessa kehitettäviä toimintoja voidaan jatkossa hyödyntää valtakunnallisesti eri kielitaustaisten tyttöjen ja perheiden kanssa tehtävässä työssä.

Hanke käynnistyy vuoden 2022 alussa ja hankkeeseen tullaan rekrytoimaan kolme työntekijää, joten seuraa ilmoitteluamme, mikäli työ hankkeessa kiinnostaisi.

Lisää infoa päivitetään hankkeen käynnistyessä!
umma2