näe minut banneri nettisivuille

Näe minut - projekti on Moniheli verkoston järjestöavustuksella toteutettava eri ikäisille musliminaisille kohdennettu projekti. Projektin tavoitteena on tukea musliminaisten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia yhteiskunnan eri sektoreilla. Projektin tarkoituksena on, että musliminaisten näkyvyys yhteiskunnassa lisääntyy ja heidän asiantuntemuksensa tunnistetaan entistä paremmin.

Projektissa kiinnitetään huomiota myös rakenteissa esiintyvään syrjintään nostamalla esille musliminaisten omia kokemuksia ilmiöön liittyen. Projektissa toteutetaan identiteettiä tukevia ryhmiä, sparraustyöpajoja, yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta ja järjestetään syrjintään ja musliminaisten eriarvoisuuden kokemuksiin liittyviä koulutuksia eri tahoille.

Vaikuttamistyötä tehdään projektin NÄE MINUT-kampanjalla, jossa julkaistaan useissa kanavissa eri taustaisten musliminaisten omia ajatuksia, pohdintoja sekä mielipiteitä siitä, millaista on musliminaisen elämä Suomalaisessa yhteiskunnassa.

Materiaalit

Projektin esitteet: suomeksi ja englanniksi

NÄE MINUT -projektin ja Amal ry:n järjestämä paneelikeskustelu osana Sosiaalifoorumi 2020 ohjelmaa, katso YouTubesta:
Toteutuvatko musliminaisten yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet Suomessa?

Panel discussion about muslim womens perspective on equality and human rights, watch on YouTube:
Are equality and human rights for muslim women recognized in Finland?
Toiminta
Tukiryhmät
Sparraus työpajat
Sosiaaliohjaus ja psykososiaalinen tuki
Vaikuttamistoiminta
Koulutukset
Yhteystiedot
Ota yhteyttä:
Omama Syed
Projektityöntekijä/ Project worker
Näe minut - projekti, Amal ry
p. 045 78318627
omama.syed@amalry.fi