näe minut banneri nettisivuille

Näe minut - projekti on päättynyt.
Näe minut-projekti toteutettiin Moniheli verkoston järjestöavustuksella ja sen kohderyhmänä olivat eri ikäiset musliminaiset. Projektin tavoitteena oli tukea musliminaisten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia yhteiskunnan eri sektoreilla. Projektin tarkoituksena oli, että musliminaisten näkyvyys yhteiskunnassa lisääntyy ja heidän asiantuntemuksensa tunnistetaan entistä paremmin.

Projektissa kiinnitettiin huomiota myös rakenteissa esiintyvään syrjintään nostamalla esille musliminaisten omia kokemuksia ilmiöön liittyen. Projektissa toteutettiin naisten identiteettiä tukevia ryhmiä, sparraustyöpajoja, yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta ja järjestettiin syrjintään ja musliminaisten eriarvoisuuden kokemuksiin liittyviä koulutuksia eri tahoille.

Vaikuttamistyötä toteuttettiin projektin NÄE MINUT-kampanjalla, jossa julkaistaan useissa kanavissa eri taustaisten musliminaisten omia ajatuksia, pohdintoja sekä mielipiteitä siitä, millaista on musliminaisen elämä Suomalaisessa yhteiskunnassa.

Materiaalit

Projektin esitteet löydät materiaalit sivulta

Projektin videot
NÄE MINUT -projektin ja Amal ry:n järjestämä paneelikeskustelu osana Sosiaalifoorumi 2020 ohjelmaa, katso YouTubesta: Toteutuvatko musliminaisten yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet Suomessa?

Panel discussion about muslim womens perspective on equality and human rights, watch on YouTube:
Are equality and human rights for muslim women recognized in Finland?

NÄE MINUT - projektin loppuseminaarin tallenne. Katso YouTubesta: SEE ME - seminar