Amal ry blogi: Miten voimme vaikuttaa umman haasteisiin
18 tammikuun, 2020
Uusi Sote-alalla työskentelevien musliminaisten väkivallan vastainen verkosto on perustettu
15 toukokuun, 2020
Amal ry blogi: Miten voimme vaikuttaa umman haasteisiin
18 tammikuun, 2020
Uusi Sote-alalla työskentelevien musliminaisten väkivallan vastainen verkosto on perustettu
15 toukokuun, 2020
Näytä kaikki

Amal blogi: Miksi Amal ry painottaa toiminnassaan uskontotietoista työskentelyä ja kohtaamista?

Uskonto ja hengellisyys ovat usein ihmisen identiteetin rakentumisen ja elämän tarkoituksen etsimisen kulmakiviä. Uskonnon avulla ihminen muodostaa itselleen merkityksellisiä sosiaalisia verkostoja, jotka luovat yhteenkuuluvuutta ja tukevat yksilöiden hyvinvointia. Islamiin perustuvassa uskontotietoisessa toiminnassa vaikuttaa taustalla ajatus siitä, että ihminen on luotu kokonaisuudeksi, jossa psyykkiset, fyysiset, mentaaliset sekä hengelliset osa-alueet toimivat toisiinsa kietoutuneina. Emme voi erottaa näitä eri osa-alueita toisistaan vaikka yrittäisimme. Ne vaikuttavat elämäämme ja hyvinvointiimme luoden meistä kokonaisuuden, jossa eri osa-alueilla vallitseva epäjärjestys tai ongelma vaikuttaa ihmisen koko hyvinvointiin. Tämä huomioiden on loogista, että osana asiakasta tukevaa ohjausta ja tuen muotoja, tulee huomioida näiden eri elämän osa-alueiden tasapaino. Muslimin elämässä uskonto on usein erittäin keskeinen elämää ja hyvinvointia ylläpitävä elementti. Islam on monelle muslimille niin merkittävä rakennuspilari, että mikäli uskonnon merkitystä ei tiedosteta, voi seurauksena olla koko rakenteen horjuminen.

Uskonnollisen henkilön vakaumuksen huomioiminen osana sosiaali- ja ohjauspalveluita vaikuttaa kokemukseen kohdatuksi tulemisesta ja arvostuksesta.  Tämä ei ole vain sanahelinää, vaan todella keskeinen osa kokonaisvaltaista asiakastyötä sosiaali- ja terveysalalla. Meidän tulee yhä enemmän kiinnittää huomiota kulttuuri- ja uskontotietoiseen työotteeseen, sillä sen avulla voidaan jo varhaisessa vaiheessa pureutua ihmiselämän haasteisiin, joiden on vaarana kasvaa suuremmiksi ongelmiksi yksilö- sekä yhteiskunnallisella tasolla. Katsomme, että uskontotietoista työskentelyä tarvitsee kehittää ja yhteiskunnassa tulee olla rohkeutta katsoa asiakastyötä myös hengellisyyden näkökulmasta.

Amal ry haluaa panostaa omassa toiminnassaan uskontotietoisen työn hyödyntämiseen. Haluamme myös nostaa laajemmin esille uskontotietoisen työotteen merkitystä yksilön hyvinvoinnissa. Tärkeää on mielestämme tiedostaa uskonnon merkitys ihmisten hyvinvoinnin rakenteena, jota hyödyntämällä voidaan saada myös yhteiskunnallisesti merkittäviä tuloksia ihmisten eriarvoistumisen ehkäisemiseksi.

Amal ry on koonnut oman toimintansa perusteena olevasta islamiin pohjaavassa uskontotietoisesta työotteesta esitteen, jossa Amal ry:n käyttämä työote on kuvattu ytimekkäästi. Toimintamallin voit ladata tästä: https://www.amalry.fi/wp-content/uploads/2020/05/Uskontotietoisen-työotteen-toimintamalli.pdf