AMMATTILAISILLE

Konsultaatiopalvelu_Amalry_2021
Tarjoamme eri alojen ammatilaisille konsultaatiota uskonto- ja kulttuurikysymyksissä.

Konsultaatiopalvelumme päivystää maanantaisin klo. 12 - 14.00 välillä. Soita: 045 783 18555

Oletko kohdannut musliminaisen työssäsi?


Jäikö jokin asia askarruttamaan sinua?

Vastaamme lyhyesti muutamaan yleiseen islamia ja muslimeita koskevaan kysymykseen tässä osiossa, mutta kuten missä tahansa ihmisten kanssa tehtävässä työssä, tulee myös muslimi-asiakas kohdata yksilönä. On kuitenkin hyvä tietää muutamia perusasioita islamista, joiden avulla luottamuksellinen asiakassuhde on helpompi saavuttaa.

Mikäli haluat saada enemmän tietoa, voit ottaa meihin yhteyttä joko sähköpostitse tai puhelimitse. Tarjoamme konsultaatiota ja koulutuksia eri tahoille, joten älä epäröi ottaa yhteyttä.
Käy lataamassa materiaalit sivulta oppaita tai esitteitä työsi tueksi.

Mitä voin huomioida, kun kohtaan musliminaisen palveluissa?

Riippumatta siitä, missä työskentelet, olet tärkeässä roolissa. Sinulla on mahdollisuus tuoda asiakkaalle kokemus siitä, että hänen taustaansa arvostetaan ja vakaumustaan kunnioitetaan. Lisäksi roolinasi voi olla tiedon jakaminen sekä ohjaus eri elämäntilanteissa. Asiakkaan kokemus arvostavasta kohtaamisesta on usein kiinni aivan pienistä asioista, joten kuuntelethan aktiivisesti myös asiakkaan toiveita ja pyrit huomioimaan ne mahdollisuuksien mukaan työssäsi.

Muutamia seikkoja on hyvä huomioida silloin, kun tekee asiakastyötä muslimi-asiakkaiden kanssa. Monelle muslimille rukous on erittäin tärkeä, sillä onhan se yksi islamin pilareista. Voitkin törmätä muslimi-asiakkaaseen, joka toivoo rauhallisen tilan päivittäistä rukoustaan varten. Muslimit rukoilevat viisi päivittäistä rukousta päivän eri vaiheissa, jolloin jokin rukous saattaa osua myös sellaiseen hetkeen, kun hän on hoitamassa asioitaan. Vaikka rukouksen voi suorittaa monessa eri paikassa, niin silti olisi todella hienoa jos asiakkaalla olisi mahdollisuus rukoilla rauhallisessa ja siistissä tilassa. Erityisesti musliminaiset voivat toivoa omaa rauhaa rukouksen ajaksi. Älä siis ylläty jos asiakkaasi kysyy asiasta vaan pohtikaa työyhteisössänne, mikä voisi olla sellainen tila, jota asiakkaat voisivat käyttää rukoukseen tai hiljentymiseen.

Suomessa kätteleminen on yleinen tapa tervehtiä. Sinulle voi tulla eteen tilanteita, joissa asiakkaana on muslimi, joka ei halua kätellä vastakkaista sukupuolta. Islamin uskonnossa vastakkaisen sukupuolen, joka ei ole sukua koskettaminen ei ole sallittua. Kohdatessasi asiakkaan ensimmäistä kertaa, odota ensin hänen reaktiota. Voit tervehtiä häntä kevyellä nyökkäyksellä ja useimmiten ne muslimit, jotka eivät kättele, nostavat oikean käden sydämen päälle tervehtiessään. Voit siis vallan mainiosti toimia samoin.

Lisäksi erityisesti terveydenhuollossa tulisi tietää, että osa musliminaisista toivoo lääkärin tai sairaanhoitajan olevan samaa sukupuolta. Mikäli tämä on järjestettävissä, niin se on hyvä tapa huomioida asiakkaan toive ja vakaumus. Akuuteissa tilanteissa sairauden hoito menee ensisijalle ja tuolloin lääkärin sukupuoli on toissijainen. Itse hoitotilanteessa tai vastaanotolla tulee huomioida asiakkaan yksityisyys. Suuri osa musliminaisista toivoo, että esimerkiksi vaatteita ei tarvitse riisua muutoin kuin se on tutkimuksen kannalta välttämätöntä.

Uskontotietoisen työotteen toimintamalli

Uskonto ja hengellisyys ovat usein ihmisen identiteetin rakentumisen ja elämän tarkoituksen etsimisen kulmakiviä. Uskonnon avulla ihminen muodostaa itselleen merkityksellisiä sosiaalisia verkostoja, jotka luovat yhteenkuuluvuutta ja tukevat yksilöiden hyvinvointia. Islamiin perustuvassa uskontotietoisessa toiminnassa vaikuttaa taustalla ajatus siitä, että ihminen on luotu kokonaisuudeksi, jossa psyykkiset, fyysiset, mentaaliset sekä hengelliset osa-alueet toimivat toisiinsa kietoutuneina. Emme voi erottaa näitä eri osa-alueita toisistaan vaikka yrittäisimme. Ne vaikuttavat elämäämme ja hyvinvointiimme luoden meistä kokonaisuuden, jossa eri osa-alueilla vallitseva epäjärjestys tai ongelma vaikuttaa ihmisen koko hyvinvointiin. Tämä huomioiden on loogista, että osana asiakasta tukevaa ohjausta ja tuen muotoja, tulee huomioida näiden eri elämän osa-alueiden tasapaino. Muslimin elämässä uskonto on usein erittäin keskeinen elämää ja hyvinvointia ylläpitävä elementti. Islam on monelle muslimille niin merkittävä rakennuspilari, että mikäli uskonnon merkitystä ei tiedosteta, voi seurauksena olla koko rakenteen horjuminen.

Uskonnollisen henkilön vakaumuksen huomioiminen osana sosiaali- ja ohjauspalveluita vaikuttaa kokemukseen kohdatuksi tulemisesta ja arvostuksesta. Tämä ei ole vain sanahelinää, vaan todella keskeinen osa kokonaisvaltaista asiakastyötä sosiaali- ja terveysalalla. Meidän tulee yhä enemmän kiinnittää huomiota kulttuuri- ja uskontotietoiseen työotteeseen, sillä sen avulla voidaan jo varhaisessa vaiheessa pureutua ihmiselämän haasteisiin, joiden on vaarana kasvaa suuremmiksi ongelmiksi yksilö- sekä yhteiskunnallisella tasolla. Katsomme, että uskontotietoista työskentelyä tarvitsee kehittää ja yhteiskunnassa tulee olla rohkeutta katsoa asiakastyötä myös hengellisyyden näkökulmasta.

Amal ry haluaa panostaa omassa toiminnassaan uskontotietoisen työn hyödyntämiseen. Haluamme myös nostaa laajemmin esille uskontotietoisen työotteen merkitystä yksilön hyvinvoinnissa. Tärkeää on mielestämme tiedostaa uskonnon merkitys ihmisten hyvinvoinnin rakenteena, jota hyödyntämällä voidaan saada myös yhteiskunnallisesti merkittäviä tuloksia ihmisten eriarvoistumisen ehkäisemiseksi.

Amal ry on koonnut oman toimintansa perusteena olevasta islamiin pohjaavassa uskontotietoisesta työotteesta esitteen. Esitteen voit ladata tästä