AVIOLIITTO

Islamissa perhe on erittäin tärkeä, onhan se yhtä vanha instituutio kuin ihmisen historia. Avioliitto on velvollisuus, jonka aviopuolisot täyttävät sekä toisiaan että Jumalaa kohtaan. Avioliitto merkitsee molemminpuolista tyydytystä ja itsensä toteuttamista, rakkautta ja rauhaa, laupeutta ja turvaa, lohtua ja toivoa.
Islamissa ei sallita avioliiton ulkopuolisia tai sitä edeltäviä suhteita. Mies ja nainen voivat tavata muiden muslimien tai perheen keskuudessa, keskustella ja opetella tuntemaan toisensa. On hyvin tärkeää, että he varaavat itselleen tarpeeksi aikaa ottaakseen selvää toistensa mielipiteistä, taipumuksista ja temperamentista, jotta he kykenisivät päättämään, ovatko sopivat elämään yhdessä. Islam korostaa, että avioliiton ei tule perustua fyysiselle vetovoimalle vaan samankaltaiselle elämän asenteelle. Kun molemmat osapuolet ovat samaa mieltä elämän tärkeimmistä kysymyksistä, voi avioliitosta parhaiten tulla onnellinen.

"Eräs Hänen merkeistään on se, että Hän on teistä itsestänne luonut teille puolisot, jotta löytäisitte heistä tyydytyksen, ja Hän on antanut teille keskinäistä rakkautta ja laupeutta. Totisesti, tässä on merkkejä niille, jotka ajattelevat." (Koraani 30:21)

Erityisen tärkeää on ymmärtää, että väkivalta missään muodossa ei kuulu avioliittoon. Koraanissa on selkeitä jakeita puolisoiden kumppanuudesta heidän välisestään rakkaudesta ja kunnioituksesta.

Amal ry tarjoaa tukea ja ohjausta avioliittoon, parisuhteeseen ja perheeseen liittyvissä kysymyksissä. Ohjaus perustuu ammatilliseen sosiaalityöhön ja psykososiaaliseen tukeen. Hyödynnämme ohjauksessa islamin arvoperustaa ja uskontotietoista työotetta. Emme anna uskonnollisia ohjeita (fatwoja) vaan ohjaamme uskonnolliset kysymykset eteenpäin luotettaville islamin oppineille.

Avioliiton solmimisen ja sopivan puolison kartoittamisen tueksi olemme koonneet materiaalisivullemme kysymyslistauksen sekä islamilaisen avioliittosopimuksen mallin. Molemmat tiedostot ovat vapaasti ladattavissa sekä hyödynnettävissä tarpeesi mukaan.

Katso myös alapuolella oleva video avioliittoseminaari sarjamme ensimmäisestä osasta. Eri osiot ladataan nettisivuille niiden ilmestymisen mukaan.
amal ry avioliitto ja perhe