amal ry avioliitto ja perhe

AVIOLIITTO

Islamissa perhe on erittäin tärkeä, onhan se yhtä vanha instituutio kuin ihmisen historia. Avioliitto on velvollisuus, jonka aviopuolisot täyttävät sekä toisiaan että Jumalaa kohtaan. Avioliitto merkitsee molemminpuolista tyydytystä ja itsensä toteuttamista, rakkautta ja rauhaa, laupeutta ja turvaa, lohtua ja toivoa.
Islamissa ei sallita avioliiton ulkopuolisia tai sitä edeltäviä suhteita. Mies ja nainen voivat tavata muiden muslimien tai perheen keskuudessa, keskustella ja opetella tuntemaan toisensa. On hyvin tärkeää, että he varaavat itselleen tarpeeksi aikaa ottaakseen selvää toistensa mielipiteistä, taipumuksista ja temperamentista, jotta he kykenisivät päättämään, ovatko sopivat elämään yhdessä. Islam korostaa, että avioliiton ei tule perustua fyysiselle vetovoimalle vaan samankaltaiselle elämän asenteelle. Kun molemmat osapuolet ovat samaa mieltä elämän tärkeimmistä kysymyksistä, voi avioliitosta parhaiten tulla onnellinen.

"Eräs Hänen merkeistään on se, että Hän on teistä itsestänne luonut teille puolisot, jotta löytäisitte heistä tyydytyksen, ja Hän on antanut teille keskinäistä rakkautta ja laupeutta. Totisesti, tässä on merkkejä niille, jotka ajattelevat." (Koraani 30:21)

Avioero

Avioliitto solmitaan pysyväksi liitoksi, mutta myös avioero on islamin mukaan sallittua. Täytyy kuitenkin ymmärtää, että vaikka avioero on sallittua, niin silti siihen tulee suhteutua vakavasti. Puolisoiden tulee pyrkiä selvittämään avioliiton ongelmia ja tässä kannattaa hyödyntää sekä suvun että ammattilaisten sovittelua ja avioliittoneuvontaa. Mikäli sovittelu tai avioliittoneuvonta ei auta avioliiton ongelmien selvittämisessä, voi pariskunta erota islamin säädösten mukaisesti. Erityisesti tulee ymmärtää, että väkivalta missään muodossa ei kuulu avioliittoon, sillä Koraanissa on selkeitä jakeita puolisoiden olevan kumppaneita keskenään ja heidän välillään tulisi vallita rakkaus.

Lähteenä mukaillen käytetty Islam-opas sivustoa, josta löytyy lisää tietoa.

Amal ry tarjoaa tukea ja ohjausta myös avioliittoon, parisuhteeseen ja perheeseen liittyvissä kysymyksissä. Ohjaus perustuu ammatilliseen sosiaaliohjaukseen ja psykososiaaliseen tukeen. Hyödynnämme ohjauksessa islamin arvoperustaa ja uskontotietoista työotetta. Emme anna uskonnollisia ohjeita (fatwoja) vaan ohjaamme uskonnolliset kysymykset eteenpäin luotettaville islamin oppineille.