UMMA-hanke

graffiti


UMMA-hanke on Amal ry:n koordinoima jalkautuvaan, naiserityiseen yhteisötyöhön keskittyvä hanke, jossa on tavoitteena edistää eri ikäisten maahanmuuttaja – ja muslimitaustaisten naisten ja tyttöjen hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta sekä ehkäistä haitallisia tapoja ja niiden vaikutuksia naisten ja tyttöjen elämässä.
Hanketta rahoittaa Työ -ja elinkeinoministeriö.

Hankkeessa toteutetaan yhteisöihin jalkautuvaa sosiaali- ja palveluohjausta ja neuvontaa. Lisäksi hankkeessa koulutetaan yhteisölähettiläitä, joiden roolina on viedä tietoa, antaa ohjausta sekä tukea yhteisöjä asennemuutoksen eteenpäin viemisessä. Hankkeen toiminnan toteutuksessa hyödynnetään uskonto – ja kulttuuritietoista työotetta, jonka avulla tuemme yhteisöjä asennemuutoksessa ja lisäämme naisten ja tyttöjen osallistumismahdollisuuksia.

Hankkeen jalkautuva toiminta, ohjaustyö ja yhteisölähettiläiden yhteisötyö on käynnissä. Hankkeen toiminnan käynnistämisessä seurataan kuitenkin viranomaisten ohjeistuksia koronaviruspandemiaan liittyen ja tarpeen vaatiessa hankkeen toimintoja tullaan toteuttamaan myös verkkototeutuksena.

UMMA – hanke tarjoaa naisille ja tytöille suunnattua yksilöllistä tukea sekä neuvontaa. Hankkeen työntekijät antavat neuvontaa ja ohjausta ajanvarauksella joko yhdistyksen Helsigissä, Vartiokylässä sijaitsevassa toimitilassa tai jalkautuen eri puolille pääkaupunkiseutua. Lisäksi Umma-hanke tarjoaa puhelinneuvontaa suomen, englannin ja arabian kielellä.

Umma-hankkeen työntekijät toteuttavat myös koulutusta eri alojen ammattilaisille sekä muille tahoille. Koulutukset räätälöidään tarpeen mukaan, mutta omaamme vankkaa asiantuntijuutta uskonto ja kulttuuritietoisesta työotteesta. Koulutamme myös siitä, millä tavoilla erilaisia vaikeita teemoja voidaan ottaa puheeksi esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä.

YhteisölähettilästoimintaUMMA-hanke järjesti syksyllä 2020 ensimmäisen yhteisölähettiläs-koulutukseen ja toinen yhteislähettiläskoulutus järjestettiin kevään 2021 alussa etätoteutuksella. Koulutusten aikana käytiin läpi uskonto- ja kulttuuritietoista kohtaamista, väkivallan monimuotoisuutta ja sitä, miten ottaa puheeksi naisten ja tyttöjen elämään haitallisesti vaikuttavia ilmiöitä. Koulutusten kautta hankkeen yhteisölähettilästoimintaan mukaan tulevat saivat työkaluja puheeksi ottamisen ja yhteisötyön tueksi.

Yhteisölähettiläskoulutuksen on käynyt 14 eri kieliä puhuvaa naista, joista monet toimivat nyt hankkeemme yhteisölähettiläinä.
Yhteisölähettiläät toteuttavat yhteisöissä tiedotusta, ohjausta ja neuvontaa suomeksi, englanniksi, arabiaksi, turkiksi ja somaliksi. Yhteisölähettiläät voivat sovitusti pitää oman kieliryhmänsä yhteisöissä infoja tai ryhmätoimintaa. Teemoina voi olla esimerkiksi naisten ja tyttöjen hyvinvointi, perhe ja lasten kasvatus, mielenterveys, väkivallan eri muodot tai jokin muu yhteisön tarpeesta nouseva teema. Toimintaa voidaan toteuttaa eri paikkakunnilla kuten pääkaupunkiseudulla, Turussa, Riihimäellä, Oulussa ja Joensuussa. Toteutamme toimintoja lisäksi valtakunnallisesti etätoteutuksella.

Yhteisölähettiläämme esittäytyy

Afrah Al Bayaty
Pitkän kokemuksen kansainvälisestä työstä omaavana ja etnisissä yhteisöissä työtä tehneenä koen luonnolliseksi toimia yhteisölähettiläänä ja hyödyntää osaamistani, sekä kielitaitojani. Hyvä kulttuurien ja kielten tuntemus, sekä laaja työkokemus tukevat toimintaa. Kokemusta mm. turvatalotyöstä eri maalaisten asiakkaiden kanssa sekä perhe- ja lapsityöstä. Lähettiläänä toimin Turussa ja pk-seudulla, sekä etänä. Kielinä suomi, arabia, turkki ja englanti.
"Haluan tukea omalta osaltani muita silloin, kun he saattavat tukea tarvita. Tämä on tapa, jolla voin sen tehdä."


AjankohtaistaUMMA-hankkeen loppuseminaari järjestettiin etätoteutuksena (Zoomissa) lauantaina 13.11.2021.

Seminaarissa käsiteltiin hankkeen tavoitteita, toimintaa, saatuja tuloksia sekä kuultiin hankkeessa toimineiden yhteisölähettiläiden sekä toimintaan osallistuneiden kokemuksia. Seminaarissa esiteltiin lisäksi hankkeen aikana toteutettujen tutkimusten tuloksia ja kokemuksia uskonto- ja kulttuuritietoisesta toiminnasta ja siitä, millaista vaikutusta uskontotietoisen työotteen hyödyntämisellä on ollut hankkeen asiakastyössä.

Seminaari nauhoitettiin ja voit käydä katsomassa nauhoitteen YouTube-kanavaltamme
UMMA- hanke_seminaari_fb_tapahtuma_cover

Materiaalit

Hankkeen ladattavat esitteet löydät materiaalit sivulta.