UMMA-hanke


UMMA-hanke on Amal ry:n koordinoima jalkautuvaan, naiserityiseen yhteisötyöhön keskittyvä hanke, jossa on tavoitteena edistää eri ikäisten maahanmuuttaja – ja muslimitaustaisten naisten ja tyttöjen hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta sekä ehkäistä haitallisia tapoja ja niiden vaikutuksia naisten ja tyttöjen elämässä.
Hanketta rahoittaa Työ -ja elinkeinoministeriö.

Hankkeessa toteutetaan yhteisöihin jalkautuvaa sosiaali- ja palveluohjausta ja neuvontaa. Lisäksi hankkeessa koulutetaan yhteisölähettiläitä, joiden roolina on viedä tietoa, antaa ohjausta sekä tukea yhteisöjä asennemuutoksen eteenpäin viemisessä. Hankkeen toiminnan toteutuksessa hyödynnetään uskonto – ja kulttuuritietoista työotetta, jonka avulla tuemme yhteisöjä asennemuutoksessa ja lisäämme naisten ja tyttöjen osallistumismahdollisuuksia.

Hankkeen jalkautuva toiminta, ohjaustyö ja yhteisölähettiläiden koulutuksen käynnistyvät syksyllä 2020. Hankkeen toiminnan käynnistämisessä seurataan kuitenkin viranomaisten ohjeistuksia koronaviruspandemiaan liittyen ja tarpeen vaatiessa hankkeen toimintoja tullaan toteuttamaan myös verkkototeutuksena.

UMMA – hanke tarjoaa naisille ja tytöille suunnattua yksilöllistä tukea sekä neuvontaa. Hankkeen työntekijät antavat neuvontaa ja ohjausta ajanvarauksella joko yhdistyksen malmilla sijaitsevassa toimitilassa tai jalkautuen eri puolille pääkaupunkiseutua. Lisäksi Umma-hanke tarjoaa puhelinneuvontaa suomen, englannin ja arabian kielellä.

Umma-hankkeen työntekijät toteuttavat myös koulutusta eri alojen ammattilaisille sekä muille tahoille. Koulutukset räätälöidään tarpeen mukaan, mutta omaamme vankkaa asiantuntijuutta uskonto ja kulttuuritietoisesta työotteesta. Koulutamme myös siitä, millä tavoilla erilaisia vaikeita teemoja voidaan ottaa puheeksi esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä.

Hankkeen materiaalit


Uskontotietoisen työotteen toimintamalli


Hankkeen ladattavat esitteet suomeksi ja englanniksi

UMMA-hankkeen arabian ja englannin kielisen tukiryhmän esitteet englanniksi ja arabiaksi

Yhteisölähettiläiden koulutus tulossa syksyllä 2020

Musliminainen, haluatko tukea oman taustayhteisösi naisia ja tyttöjä sekä vaikuttaa laajemmin yhteisöissä vallitseviin asenteisiin? Koetko, että yhteisössä tulisi käsitellä myös vaikeita aiheita, mutta sille ei ole ollut vielä tilaa tai mahdollisuuksia?

Tule mukaan UMMA-hankkeen organisoimaan yhteisölähettiläs-koulutukseen, jonka aikana saat työkaluja puheeksiottamisen ja yhteisötyön tueksi. Koulutuksessa käydään läpi uskontietoisen työotteen hyödyntämistä vaikeiden teemojen käsittelyssä, tutustutaan muun muassa väkivallan eri ilmenemismuotoihin sekä saadaan esiintymisvarmuutta kouluttajan opastuksella.

Yhteisölähettiläskoulutus on maksuton ja sen jälkeen voit toimia UMMA-hankkeessa yhteisölähettiläänä ja vaikuttaa sen kautta monen naisen ja tytön elämään.

Yhteisölähettiläille maksetaan palkkiota ja saat hankkeen työntekijöiden tuen toiminnallesi.

Älä epäröi vaan tule mukaan!

Ilmoittaudu tästä

"Vahva nainen seisoo omilla jaloillaan, mutta vahvempi nainen tukee yhteisön heikompia"
UMMA-lähettiläs, suomi
umma-ambassador,eng
Hankkeen toiminta
Jalkautuva yhteisötyö
Yhteisölähettiläiden koulutukset
Sosiaali- ja palveluohjaus
Neuvonta
Infot ja koulutukset
Asennemuutostyö
Yhteystiedot
Minna Taipale
Hankepäällikkö UMMA - hanke / Project manager
Amal ry
045 78318555
minna.taipale@amalry.fi

Hoda Rababa
Hanketyöntekijä UMMA - hanke/ Project worker
Amal ry
045 78326307
hoda.rababa@amalry.fi