12 toukokuun, 2020

Amal blogi: Miksi Amal ry painottaa toiminnassaan uskontotietoista työskentelyä ja kohtaamista?

Uskonto ja hengellisyys ovat usein ihmisen identiteetin rakentumisen ja elämän tarkoituksen etsimisen kulmakiviä. Uskonnon avulla ihminen muodostaa itselleen merkityksellisiä sosiaalisia verkostoja, jotka luovat yhteenkuuluvuutta ja tukevat yksilöiden hyvinvointia. Islamiin perustuvassa […]
18 tammikuun, 2020

Amal ry blogi: Miten voimme vaikuttaa umman haasteisiin

Meidän muslimien tulee tiedostaa omissa yhteisöissämme piilevät ongelmat, joilla on merkittäviä vaikutuksia siihen, miten ummamme kykenee tukemaan sen kaikkia jäseniä sekä pystyy jatkossa kehittymään. Tämä on tärkeää erityisesti siksi, että […]
17 joulukuun, 2019

Amal blogi: Vielä Al-Holiin liittyen…

Olemme saaneet palautetta liittyen aiemmin julkaistuun blogiimme Al-Holin naisista ja lapsista. Haluamme selventää sitä, mihin näkökulmamme tässä vaikeassa aiheessa perustuu. Haluamme kiinnittää huomiota siihen, että toimintamme perustuu islamin arvopohjaan, ihmisarvon […]