AMAL RY

OLEMME SISKOJA JA KOEMME SAMOJA ASIOITA.
On sosiaalialalla toimiva yhdistys, jonka tarkoituksena on islamin arvoihin perustuen tukea ja edistää tyttöjen ja naisten hyvinvointia.

Yhdistyksessä toimii eri aloilla työskenteleviä musliminaisia, joiden yhteisestä unelmasta yhdistys sai alkunsa. Yhdistyksen perustaminen lähti tarpeesta saada Suomeen toimintaa ja palveluita, joissa myös uskonto ja hengellisyys huomioidaan osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Amal ry:n toiminnassa hyödynnetään uskonnon voimaannuttavaa vaikutusta tyttöjen ja naisten osallisuuden vahvistamiseksi omissa yhteisöissään ja laajemmin yhteiskunnassa. Yhdistyksen tavoitteena on tukea tyttöjä ja naisia löytämään sopivia tukitoimia erilaisissa ongelmatilanteissa, kehittää tytöille ja naisille suunnattuja tukipalveluita ja vaikuttaa musliminaisten kohtaamiin asenteisiin yhteiskunnassa.

Amal ry:n missiona on voimaannuttaa naisia ja tyttöjä sekä vahvistaa naisten yhteisöllisyyttä ja siskoutta sekä toimia luotettavana asiantuntijana musliminaisiin liittyvissä erityiskysymyksissä. Haluamme tuoda turvaa ja luoda toivoa.

Voit siirtyä lukemaan yhdistyksen säännöt tästä